Zasada działania

Tickless działa na zasadzie emisji impulsów ultradźwiękowych o częstotliwości 40 kHz.

Impulsy te są całkowicie nieszkodliwe dla ludzi oraz zwierząt domowych , blokują one jednak narząd Hallera u kleszczy (więcej o narządzie Hallera).
Kleszcze wykorzystują narząd Hallera do namierzania żywiciela, w momencie gdy jest on zablokowany, nie są w stanie skutecznie polować.

Tickless jest skuteczny również przeciw pchłom!

 

Aby osiągnąć maksymalną skuteczność TickLess:

 • Zawieś urządzenie przy dziecku.
  Kratka w obudowie przez którą rozchodzą się ultradźwięki nie była zasłonięta.
 • Pamiętaj aby nie zakrywać urządzenia: nie chowaj go do plecaka czy kieszeni (ultradźwięki powinny móc się swobodnie rozchodzić).
 • Upewnij się, że bateria jest naładowana
  (TickLess posiada diodę oraz przycisk, jeśli po naciśnięciu przycisku dioda błyska - urządzenie działa); jeśli dioda nie błyska lub błyska słabo - należy wymienić urządzenie na nowe (bateria jest jednorazowa).

Dodatkowe informacje:

Czas działania
10-12 miesięcy
Zasilanie
Aby sprawdzić naładowanie baterii:
Naciśnij przycisk, dioda za kratką powinna jasno błysnąć 4 razy -
jeśli jest inaczej, należy wymienić urządzenie na nowe.
Bateria
Zainstalowana w urządzeniu, niewymienialna.
Zasięg działania
1,5 metry
Uruchomienie,
wyłączenie
Wyciągnij zawleczkę.
Urządzenie pozostaje aktywne przez 10-12 miesięcy
(nie można go wyłączyć).
Wodoodporność,
postępowanie w razie
zamoczenia/zawilgocenia
Wilgoć nie uszkadza urządzenia (IP13) - należy jednak unikać
bezpośredniego kontaktu z wodą, ponieważ TickLess nie jest wodooporny.
W przypadku zawilgocenia lub zamoczenia, należy wysuszyć urządzenie.
 • Zawieś urządzenie na odzieży używając klipsa
  lub na sznurku przeciągniętym przez otwór w obudowie TickLess.
  Kratka w obudowie przez którą rozchodzą się ultradźwięki nie była zasłonięta.
 • Pamiętaj aby nie zakrywać urządzenia: nie chowaj go do plecaka czy kieszeni (ultradźwięki powinny móc się swobodnie rozchodzić).
 • Upewnij się, że bateria jest naładowana
  (TickLess posiada diodę oraz przycisk, jeśli po naciśnięciu przycisku dioda błyska - urządzenie działa); jeśli dioda nie błyska lub błyska słabo - należy wymienić urządzenie na nowe (bateria jest jednorazowa).

Dodatkowe informacje:

Czas działania
Około 3000 godzin
Zasilanie
Przy włączaniu:
4 zielone mignięcia diodą - informują, że urządzenie
jest włączone i działa.

Urządzenie miga pojedynczo zieloną diodą co 5 minut informując, że jest włączone i działa.

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 8 godzinach.
Bateria
Zainstalowana w urządzeniu, niewymienialna.
Zasięg działania
3 metry
Uruchomienie,
wyłączenie
Krok 1: Wyciągnij zawleczkę
Krok 2: Naciśnij przycisk aby włączyć urządzenie.

4 zielone mignięcia diodą - informują że urządzenie
jest włączone i działa
Urządzenie miga pojedynczo zieloną diodą co 5 minut informując,
że jest włączone i działa.
Aby wyłączyć: naciśnij przycisk,
1 długie czerwone mignięcie informuje, że urządzenie zostało wyłączone.

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 8 godzinach.
Wodoodporność,
postępowanie w razie
zamoczenia/zawilgocenia
Wilgoć nie uszkadza urządzenia (IP13) - należy jednak unikać
bezpośredniego kontaktu z wodą, ponieważ TickLess nie jest wodooporny.
W przypadku zawilgocenia lub zamoczenia, należy wysuszyć urządzenie.
 • Zawieś urządzenie na obroży zwierzęcia tak, by było ono
  skierowane kratką na obudowie w kierunku ciała zwierzęcia
 • W okresie wylęgu kleszczy, pozostaw urządzenie na zwierzęciu nawet po powrocie do domu
  (kleszcze, na sierści mogły znaleźć się przypadkowo, jeśli zdejmiesz TickLess mogą wówczas ukąsić).
 • W celu jak najdoskonalszej ochrony, szczególnie na obszarach z dużą ilością kleszczy,
  zaleca stosowanie się również innych środków zapobiegawczych (np. kąpiele w szamponie).
 • Pamiętaj aby nie zakrywać urządzenia: nie chowaj go do plecaka czy kieszeni
  (ultradźwięki powinny móc się swobodnie rozchodzić).
 • Upewnij się, że bateria jest naładowana
  (TickLess posiada diodę oraz przycisk, jeśli po naciśnięciu przycisku dioda błyska - urządzenie działa);
  jeśli dioda nie błyska lub błyska słabo - należy wymienić urządzenie na nowe
  (bateria jest jednorazowa).

Dodatkowe informacje:

Czas działania
10-12 miesięcy
Zasilanie
Aby sprawdzić naładowanie baterii:
Naciśnij przycisk, dioda za kratką powinna jasno błysnąć 4 razy - jeśli jest inaczej, należy wymienić
urządzenie na nowe.
Bateria
Zainstalowana w urządzeniu, niewymienialna.
Zasięg działania
1,5 metra
Uruchomienie,
wyłączenie
Wyciągnij zawleczkę
Urządzenie pozostaje aktywne przez 10-12 miesięcy
(nie można go wyłączyć).
Wodoodporność,
postępowanie w razie
zamoczenia/zawilgocenia
Wilgoć nie uszkadza urządzenia (IP13) - należy jednak unikać
bezpośredniego kontaktu z wodą, ponieważ TickLess nie jest wodooporny.
W przypadku zawilgocenia lub zamoczenia, należy wysuszyć urządzenie.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.